عناوین اخبار واطلاعیه ها

ساختار سازمانی

  • رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس: پروفسور کریم زارع -عضوهیئت علمی دانشگاه شهبد بهشتی –رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

  • دبیر علمی کنفرانس : پروفسور شهرام منتصرکوهساري-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  • مسئول کمیته نانو فناوری- عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس : دکتر لیلا صاعدی -رئیس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

  • دبیر اجرایی کنفرانس : مهندس سجاد جلیلیان ،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس -ریاست کمیته برنامه ریزی: دکتر شیوا صادقی پور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  • عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر آرش باباخانیان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو انجمن شیمی آمریکا

   عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس دکتر مهدی عباس طاهر - مشاور استراتژیک و مدرس دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس دکتر آزاده عسگري مدرس دانشگاه شریف
  • عضو شورای سیاستگذاری:دکتر محمد علی افشارکاظمی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی
  • دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس: دکتر فائزه شه دوست فرد - دانشگاه ایلام

  • دبیر کمیته حامیان علمی و همکاری ها بین سازمانی : مهندس ارسلان سعیدی چناره - دانشگاه ملایر

  • مسئول کمیته معماری و انرژی : دکتر مهرداد حاجیان زیدی -مدرس دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمد حسن آرمان مهر- عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر آرش یزدان پناه گوهرریزی - دانشگاه شهید بهشتی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر فاطمه دبیر- عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر لیلا فکری اول - دانشجو فوق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر قباد بهزادی پور – رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر حسن عاشوری فر – معاونت دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مختار جلیلیان -مدرس دانشگاه باختر ایلام

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: مهندس محمد رضا رهو -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر جمال خداکرمی- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: - دکتر نازنین نصراللهی -عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سالم بعنونی دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس:دکتر رحمت الله توکلی -دانشیار دانشگاه مازیار

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمدرضا صفاریان دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر فرزانه محمد پور دانشگاه سیستان بلوچستان

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مرتضی بهبهانی نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر عزیز عظیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مازیار چنگیزیان دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سعید بحرینیان دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتربهروز زرگر دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر علیرضا دنه دزفولی دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر ایرج کاظمی نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر منصور فرید دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر الهام توفیقی دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سعادت رستگار زاده دانشگاه شهید چمران اهواز

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سید مهدی لطیفی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر ذاکر بحرینی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمد عابدی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سید احمد مظفری سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر دکتر اسلام کاشی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی

  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر صادق صیدبیگی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  • . عضو کمیته علمی داوری کنفرانس: دکتر کندومال  دانشگاه صنعتی قوچان

  • . عضو کمیته علمی داوری کنفرانس: دکتر سجاد اعظمی-دانشجوی دکتری برق الکترونیک واحد علوم و تحقیقات تهران

  • عضو شورای سیاستگذاری و عضو کمیته حامیان : مهندس مهدی زرقانی- مدیرعامل شرکت تحکیم عمران آرتین


 


نمایه مقالات

ورود به سیستم

پوستر همایش

در حال بروز رسانی