عناوین اخبار واطلاعیه ها

گزارش اولین دوره

براساس توافق صورت گرفته و با توجه به گسترش جنبه های فراگیر کنفرانس، اولین کنفرانس  با توجه به اهداف و زمینه های مشترک بصورت یک کنگره، در کنار و همزمان با کنفرانس انرژی  برگزار شد.
سخنرانان و پنلیستهای برجسته ای از جمله، آقای مهندس ترکان - مشاور ریاست جمهور، آقای دکتر دائمی - معاون وزیر نیرو، آقای دکتر شمس اردکانی - ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، آقای مهندس میرسلیم - وزیر کشور اسبق و متخصص برجسته و تاثیر گزار انرژی کشور، آقای مهندس صفری - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر زارع ریاست باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان و مهمانان خارجی بلندپایه از شرکت برق قزاقستان و متخصصین انرژیهای نو از دانمارک . . . در کنفرانس شرکت نمودند.
آقای دکتر عارف پیامی برای کنفرانس ارسال فرمودند که در صبح روز اول قرائت شد. بسیاری شخصیتهای برجسته دانشگاهی و کارشناسان صنعتی به عنوان داور، پژوهشگر و یا ارائه کننده مقالات در کنفرانس شرکت داشتند.

جایزه های پژوهشگر، دانشگر و مدیر برتر به برندگان اهدا شد.

بیش از پانصد چکیده مقاله به کنفرانس ارسال شد که حدود سیصد مقاله بصورت شفاهی و پوستری در کنفرانس پذیرفته شد


نمایه مقالات

ورود به سیستم

پوستر همایش

در حال بروز رسانی