عناوین اخبار واطلاعیه ها

راهنمای نگارش مقالات

 

/راهنمایی نگارش مقالات فارسی.doc

/راهنمایی نگارش مقالات انگلیسی.doc

راهنمای نگارش مقالات

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: (1 مقالات علمی-پژوهشی (2مقالات علمی-ترویجی مروری (3 مطالعات موردی (4 مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی (5 طرح های تحقیقاتی )

در دو زبان فارسی  و انگلیسی

جهت ارسال مقاله نخست در سایت ثبت نام نموده سپس از قسمت ارسال مقالات فایل تنظیم شده اصل مقاله را جهت داوری بارگذاری فرمایید

نتیجه داوری مقاله در قسمت وضعیت مقاله پس از حداکثر7 روز کاری قابل مشاهده خواهد بود

با تشکر دبیرخانه کنفرانس

 


نمایه مقالات

ورود به سیستم

پوستر همایش

در حال بروز رسانی