عناوین اخبار واطلاعیه ها

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران دکتر سعید گیوه چی به اعضای کمیته علمی کنفرانس پیوست

تاریخ ثبت: 1396/10/30

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران دکتر سعید گیوه چی به اعضای کمیته علمی کنفرانس پیوست کارگاه آموزشی این استاد ارجمند متعاقبا اعلام خواهد شد

امیدآنکه با حضور اساتید , پژوهشگران و نخبگان علمی به کمیته های علمی و تخصصی این رویداد بر سطح علمی کنفرانس افزوده شود


نظرات کاربراننمایه مقالات

ورود به سیستم

پوستر همایش

در حال بروز رسانی