عناوین اخبار واطلاعیه ها

ساختار سازمانی همایش

  • رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس: پروفسور کریم زارع -عضوهیئت علمی دانشگاه شهبد بهشتی –رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • دبیر علمی کنفرانس : پروفسور شهرام منتصرکوهساري-عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • دبیر کنفرانس :دکتر شهریار عامری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • دبیر اجرایی کنفرانس : مهندس سجاد جلیلیان ،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس -ریاست کمیته برنامه ریزی: دکتر شیوا صادقی پور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس: دکتر فائزه شه دوست فرد - دانشگاه ایلام
  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس:دکتر اکبر شهبازی مدیر پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
  • دبیر کمیته حامیان علمی و همکاری ها بین سازمانی : مهندس ارسلان سعیدی چناره - دانشگاه ملایر
  • مسئول کمیته نانو فناوری- عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس : دکتر لیلا صاعدی -رئیس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مازیار نوعی-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
  • مسئول کمیته معماری و انرژی : دکتر مهرداد حاجیان زیدی -مدرس دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس : دکتر راضیه قدر جانی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمد شریفی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مرتضی قدیمی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر ویداورهرامی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمد حسن آرمان مهر- عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر فاطمه دبیر- عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر لیلا فکری اول - دانشجو فوق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر قباد بهزادی پور – رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر حسن عاشوری فر – معاونت دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مختار جلیلیان -مدرس دانشگاه باختر ایلام
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: مهندس محمد رضا رهو -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر جمال خداکرمی- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر بهاره عظیمی - پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: - دکتر نازنین نصراللهی -عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
  • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر سید یعقوب ذوالفقاری فر -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سالم بعنونی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس:دکتر رحمت الله توکلی -دانشیار دانشگاه مازیار
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمدرضا صفاریان دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر فرزانه محمد پور دانشگاه سیستان بلوچستان
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مرتضی بهبهانی نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر عزیز عظیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر مازیار چنگیزیان دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سعید بحرینیان دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتربهروز زرگر دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر علیرضا دنه دزفولی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر ایرج کاظمی نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر منصور فرید دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر الهام توفیقی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سعادت رستگار زاده دانشگاه شهید چمران اهواز
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سید مهدی لطیفی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر ذاکر بحرینی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر محمد عابدی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر سید احمد مظفری سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر دکتر اسلام کاشی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران-پژوهشکده فناوری های شیمیایی
  • عضو کمیته علمی –داوری کنفرانس: دکتر صادق صیدبیگی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نمایه مقالات

ورود به سیستم

پوستر همایش

در حال بروز رسانی